רמות FSH גבוהות

רמות FSH בסיסי גבוהות קשורות לירידה בפריון
|
הדפס
|
שמור

 

האם רמות FSH גבוהות מורות על האיכות הגנטית של העובר?


בדיקת דם לרמות FSH בסיסיות ביום 2-4 לווסת הינה הבדיקה הנפוצה ביותר להערכת הרזרבה השחלתית. עובדה ידועה היא שרמות FSH בסיסי גבוהות וגיל מתקדם של האישה קשורים בירידה בפריון. הירידה בפריון האישה עם העלייה בגילה מיוחסת לירידה ברזרבה השחלתית (מספר הביציות) ולהידרדרות באיכות הביציות. אבל, קיימת מחלוקת נמשכת בין המומחים לגבי הסיבה העיקרית לירידה בפריון של נשים עם רמות FSH בסיסי גבוהות, במיוחד אצל נשים צעירות: האם זה קשור לאיכות ביציות נמוכה או לרזרבה שחלתית נמוכה.

 

מחקרים קודמים הראו כי לרמות FSH בסיסי יש יכולת מוגבלת בלבד לנבא את התוצאות של טיפולי הפריה או את סיכויי הפריון בטווח הארוך. WATT וחב' הראו שנשים בנות 40שנה ויותר לא הרו בטיפולי הפריה חוץ גופית (IVF) במידה ורמת ה- FSH הבסיסית הייתה מעל 11.1 יח' לליטר (J Assist Reprod Genet 2000 ;17:264–8). אבל במחקר זה לא נבדק מספר הזקיקים והשפעת נתוני הזרע. חוקרים אחרים הראו שיש קשר ברור בין FSH בסיסי נמוך מ- 10 והסיכוי להשגת גדילה של לפחות 4 זקיקים, קרי תגובה שחלתית טובה (J Assist Reprod Genet 2008 ;25:311–322). מחקר נוסף, מצא כי אצל נשים עם FSH בסיסי של 15 ויותר עולה מספר מחזורי ההפריה שמבוטלים או אלו שמושגים בהם רק מעט ביציות. למרות השימוש הנרחב כיום במדידת רמות FSH ביום 3 נראה שבדיקה זו חוזה באופן מדויק תגובה שחלתית נמוכה רק כאשר משתמשים ברמות סף גבוהות מאד.

 

חוקרים רבים סבורים כיום שרמות FSH גבוהות מורות על ירידה כמותית יותר מאשר איכותית ברזרבה השחלתית. בהתאם, נשים צעירות עשויות להשיג הריונות מוצלחים בטיפולי הפריה גם לאחר שנמדדו אצלן רמות גבוהות מאד של FSH. זאת מאחר וחלה אצלן ירידה יותר בכמות מאשר באיכות הביציות. לעומת זאת בקרב נשים מבוגרות, שיעורי ההריונות שמסתיימים בלידות חי נמוך מאד, גם כאשר רמות ה- FSH תקינות לגמרי, בגלל שאצלן כבר יש בעיה משמעותית באיכות הביציות.

צילום: רובן קולורדו

החוקרים הניחו כי אין קשר בין עליה ברמות ה- FSH לירידה באיכות הביציות, ולכן הם ציפו שעליה ברמות ה- FSH הבסיסיות לא תהית קשורה לעליה בשיעור העוברים שאינם תקינים גנטית. זהו המחקר הראשון שבדק את הקשר בין עליה ברמות ה- FSH הבסיסי לתוצאות בדיקה כרומוזומאלית ישירה של עוברים לפני החזרה.

 

מטרת מחקר המעקב החדש הייתה להעריך את הקשר בין גיל האישה ורמות ה- FSH הבסיסי לאיכות הגנטית של העוברים ולתוצאת טיפולי ההפריה. החוקרים מלונדון בדקו 151 נשים שעברו טיפול הפריה בו בוצע גם אבחון גנטי טרום השרשה (PGD) לשם בדיקת תקינות הכרומוזומים של העוברים לפני שהוחזרו לרחם. נמצא כי אחוז העוברים עם מספר לא תקין של כרומוזומים (האנאופלואידיים) היה דומה, 50.0% בקרב 32 נשים עם FSH בסיסי גבוה (גדול או שווה ל- 10 יח' לליטר) ו- 50.2% בקרב 119 נשים עם FSH בסיסי נמוך (קטן מ- 10 יח' לליטר). לעומת זאת, אחוז העוברים עם מספר לא תקין של כרומוזומים היה גבוה באופן מובהק סטטיסטית אצל נשים מבוגרות יותר; 56.2% בקרב 109 נשים מבוגרות (בנות 38 שנה ויותר) ורק 37.5% בקרב נשים צעירות (עד 38 שנה), ללא קשר לרמות ה- FSH הבסיסי. מסקנת החוקרים הבריטיים הייתה שרמות FSH בסיסיות גבוהות אכן משקפות את מצב הרזרבה השחלתית, אך הן לא קשורות בהכרח לאיכות הגנטית של העוברים. כצפוי אחוז העוברים עם מספר לא תקין של כרומוזומים עלה עם גיל האישה.

מחקר זה תורם הוכחה נוספת המורה כי רמות FSH בסיסי גבוהות מורות יותר על כמות הביציות שנותרו בשחלה ופחות על איכות הביציות. מספר העוברים שלא היה תקין גנטית היה גבוה בשיעור מובהק אצל נשים בגיל מתקדם ללא קשר לרמות ה- FSH. מקובל ליחס את העלייה במספר העוברים שמכילים מספר לא תקין של כרומוזומים בקרב נשים בגיל אימהי מתקדם לעובדה שתאי המין (הביציות) חשופים לתקופה ממושכת של עצירה בהתפתחות לאחר חלוקת ההפחתה (המיוזיס) הראשונה.

 

המחקר החדש מורה שאין תועלת בחזרה תכופה על בדיקות ה- FSH, מאחר ובדיקה תקינה בגיל מבוגר אינה מורה על ביציות איכותיות יותר, ולעומת זאת בגיל צעיר יש סיכוי לשיעורי הריון נמוכים, אך מתקבלים על הדעת, בקרב נשים צעירות אצלן נמדדו רמות FSH בסיסי גבוהות. למדידת רמות ה- FSH יש אומנם ערך בעת תכנון תוכנית הטיפול המתאימה לאישה, אך אין למנוע טיפול מאישה צעירה רק בגלל תוצאות FSH בסיסי גבוהות.

 

לסיכום, תוצאות המחקר מורות כי הירידה באיכות הגנטית של העוברים קשורה לגיל מתקדם של האישה. עליה ברמות ה- FSH הבסיסי מעידה על ירידה ברזרבה השחלתית, אך לא קשורה לירידה באיכות הגנטית של העוברים. רמות FSH בסיסי גבוהות מלמדות כאמור על ירידה כמותית יותר מאשר איכותית ברזרבה השחלתית. הסיכוי להריון קשור בעיקר לגיל האישה ולא לרמות ה- FSH הבסיסי. החוקרים מסיקים על בסיס מחקרם כי לא מומלץ לעכב מתן טיפול לנשים עם FSH בסיסי גבוה. זאת מאחר וצפוי שמספר הביציות ואיכותן הגנטית רק ימשיכו להידרדר עם העלייה בגיל האישה.

 

 

Resource:
Thum MY, Abdalla HI, Taylor D. Relationship between women's age and basal follicle-stimulating hormone levels with aneuploidy risk in in vitro fertilization treatment. Fertil Steril 2008;90:315-21

תגובות הגולשים
+ הוסף תגובה