הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: נתונים משפחתיים ליום המשפחה

נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על משפחות ב-2010
|
הדפס
|
שמור

מהי משפחה ישראלית ממוצעת וכמה נפשות היא כוללת? האם הנתונים של המשפחות החד הוריות בארץ השתנו בעשור האחרון? כמה מההורים מגבילים את ילדיהם במשך זמן השימוש במחשב? כל אלה ועוד בנתונים שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ביום המשפחה.

צילום: סטודיו פרפרים בבטן, צילומי הריון

נתונים לשנת 2010:

 • כ-1.8 מיליון משפחות בישראל בשנת 2010, לפני עשור, בשנת 2000 היו כ-1.5 מיליון משפחות בישראל.
 • המשפחה הישראלית כוללת בממוצע 3.74 נפשות, לפני עשור, בשנת 2000 ממוצע הנפשות היה דומה (3.76)
 • כמחצית מהמשפחות מורכבות מזוג הורים וילדים עד גיל 17.
 • כ-107 אלף משפחות הן חד הוריות עם ילדים עד גיל 17 - כ-6% מכלל המשפחות. בשנת 2000 מספר המשפחות החד הוריות עם ילדים עד גיל 17 היה 89 אלף.
 • בשנת 2010 ילדו כ-4,900 נשים יהודיות רווקות, בהשוואה ל-2,600 לידות לנשים יהודיות רווקות בשנת 2000 . בשנים אלה אחוז הלידות לנשים רווקות עלה מ-2.8% ל-4.1%.
 • כ-96% מהזוגות בישראל הם זוגות נשואים והיתר (כ-4%) הם זוגות החיים יחד ללא נישואין; אחוז הזוגות החיים יחד ללא נישואין באיטליה 5%, בארה"ב וספרד 10%, בהולנד – 19% ובדנמרק – 23%.
 • מספר האמהות החד הוריות הרווקות גדל מ-8.4 אלף בשנת 2000 ל-16.1 אלף בשנת 2010, גידול של כ-90%.
 • במשקי בית של זוג עם ילדים אחוז משקי הבית עם מועסקים גבוה ( 92.5% ) מאשר במשקי בית ללא ילדים -60.7%
 • במשפחות חד-הוריות, 77.6% היו משפחות עם מועסקים. אחוז משקי הבית עם מועסקים עולה ככל שעולה גילו של הילד הצעיר (תופעה שנכונה לגבי תעסוקת נשים בכלל).
 • בפתח תקווה המספר הקטן ביותר של משפחות חד-הוריות בהשוואה בתל אביב- יפו בו מספר המשפחות החד הוריות הוא הגבוה ביותר
 • צפיפות הדיור ממשיכה לרדת ב-2010- 52.4% גרו בצפיפות של פחות מנפש לחדר, לעומת 46.9% בשנת 2000.
 • במחלקות לשירותים חברתיים כ-510 אלף משפחות. מתוך המשפחות הרשומות במחלקות לשירותים חברתיים כ-15% הן משפחות חד- הוריות.
 • הנזקקות המשפחתית השכיחה ביותר בקרב כלל המשפחות המטופלות במחלקות לשירותים חברתיים היא "זקנה" (הכוללת "זקן סיעודי" ו"בעיות הנובעות מזקנה"). הנזקקות השנייה בשכיחותה היא "אי-חיברות" (הכוללת בין השאר "חינוך ובעיות התנהגות ילדים", "בעיות יחסים בין הורים וילדים" ו"בעיות אישיות").
 • משק בית בישראל הוציא על מצרכים ושירותים שרכש 13,496 ש"ח. משק בית עם ילדים הוציא בממוצע פי 1.4 ממשק בית ללא ילדים.
 • טלפון נייד - ל- 97.5% משקי בית עם ילדים יש טלפון נייד, אחד לפחות ול-86.9% יש שני טלפונים ניידים ויותר, ואילו במשקי בית ללא ילדים ל-87.7% יש טלפון נייד אחד לפחות ול-54.7% יש שני טלפונים ניידים ויותר.
 • 65% מההורים מגבילים את הילדים במשך זמן השימוש במחשב. 47% מההורים מציינים שהילדים יושבים מול המחשב במקום לבלות עם חברים.

 

משפחות
• מספר המשפחות בישראל בשנת 2010 נאמד בכ-1.80 מיליון, מהן כ-1.45 מיליון משפחות יהודיות (81%), ו-303 אלף משפחות ערביות (17%) .

 

הגדרות:

 • משק בית: אדם אחד או קבוצת אנשים הגרים יחד בדירה אחת באופן קבוע ברוב ימות השבוע, ויש להם תקציב הוצאות משותף למזון. משק בית יכול לכלול אנשים שאינם קרובי משפחה.
 • משפחה (משפחה גרעינית): שני אנשים או יותר הגרים באותו משק בית, וקשורים זה לזה כבני זוג נשואים או לא נשואים או כהורה וילד. סוגי המשפחה העיקריים הם: זוג בלבד, זוג עם ילדים או הורה יחיד עם ילדים.
 • משק בית משפחתי: משק בית שיש בו לפחות משפחה אחת.
 • משק בית לא משפחתי: משק בית הכולל אדם אחד בלבד, או קבוצת אנשים שאינם משפחה.
 • מגורי יחד של זוגות (קוהביטציה; זוגרות): מגורים משותפים באותו משק בית של בני זוג שאינם נשואים זה לזה.

 

לוח א: משפחות לפי סוג משפחה, 2010

                                                  

סוג משפחה                                

משפחות (אלפים) 

(1)

משפחות (אחוזים) (1)

סך הכל

1,796.1

100

זוגות ללא ילדים

427.6

23.8

זוגות עם ילדים (בכל גיל)

1,132.1

63.0

  מהם: זוגות עם ילדים עד גיל 17

880.0

49.0

משפחות חד הוריות (עם ילדים בכל גיל)

223.1

12.4

  מהם: משפחות חד הוריות עם ילדים עד גיל 17

106.8

5.9

 

(1) כולל גם כאחוז אחד של משפחות הכוללות אחים הגרים יחד ללא הוריהם, ללא בני זוג וללא ילדים משלהם, ומשפחות של סב ו/או סבתא ונכדים בלבד, ללא הוריהם.

 • אחוז המשפחות בישראל בהן הורה יחיד עם ילדים עד גיל 17 – כ-6% ;דומה לאיטליה וספרד (6%), אירלנד (7%) ופינלנד (8%) ונמוך יחסית למדינות כגון: ארה"ב (14%), גרמניה (16%), הולנד (13%), נורווגיה וקנדה (10%).

 

 • הרכב המשפחות בישראל שונה בין קבוצות אוכלוסייה שונות; באוכלוסייה הערבית אחוז גבוה יותר (69%) של משפחות שבהן זוג הורים וילדים עד גיל 17, בהשוואה לאוכלוסייה היהודית (45%). באוכלוסייה היהודית אחוז גבוה יותר של משפחות בהן שני בני זוג בלבד (27%) ומשפחות חד-הוריות (כ-13%), בהשוואה לאוכלוסייה הערבית (9% וכ-10% בהתאמה).
 • מבין מחוזות המגורים השונים, מחוז תל אביב מאופיין באחוז הגבוה ביותר של זוגות ללא ילדים (33.4%) ובאחוז
 • הנמוך ביותר של זוגות עם ילדים עד גיל 17 (37.7%).
 • במחוז הדרום נמצא אחוז המשפחות החד הוריות עם ילדים עד גיל 17 הגבוה ביותר (7.7%).
 • משפחות בערים הגדולות: בירושלים מספר המשפחות הגדול ביותר עם ילדים עד גיל 17.
 • בפתח תקווה המספר הקטן ביותר של משפחות חד-הוריות בהשוואה בתל אביב- יפו בו מספר המשפחות החד הוריות הוא הגבוה ביותר.
 • בתל אביב- יפו וחיפה מספר המשפחות הגבוה ביותר של זוגות ללא ילדים.
תגובות הגולשים
+ הוסף תגובה