מה עולה בגורלן של ההוצאות לגידול ילדים

מטרת ההצעה להביא לצדק חברתי וליזום מהלך כלכלי, שיביא לעליה בתוצר הלאומי
מאת יפעת טל
|
הדפס
|
שמור

 

גל של הצעות חוק המטיבות עם האמהות העובדות, שטף את ארצנו. התעוררות זו הנה בעקבותיו של פס"ד תקדימי, שפסק הכרה בהוצאות הגידול של ילדים כהוצאות אינטגראליות בעסקה של אם עובדת.

 

הצעות החוק שהוגשו ונפלו ,דיברו על מתן נקודות זיכוי לאם עובדת ואחרות על ניכוי ההוצאות של גידול הילדים מהכנסותיה של אם עובדת.

 

הצעת החוק שאושרה בקריאה ראשונה ב-30.7.08 דיברה על איחוד של שתי השיטות הקודמות של אושרו.

 

ההצעה עוסקת בזיכוי וניכוי במס ההכנסה בגין הוצאות הטיפול בילדים. את הצעת חוק זו יזמו ח"כ גדעון סער, זהבה גלאון, יעקב מרגי, אורית נוקד, נדיה חילו ואורי אוריאל (יסלחו לי המכובדים על שאיני טורחת לציין כאן את השתייכותם המפלגתית - אולם אני מוצאת לעצמי לנכון להודות להם מקרב לב על מאמציהם, ולפיכך מציינת את שמותיהם).

 

מטרתה של ההצעה להביא לצדק חברתי, אך גם ליזום מהלך כלכלי, שיביא להשתתפות גדולה יותר בשוק עבודה ומתוך זה בעקיפין לעליה בתוצר הלאומי.

 

אישורה של ההצעה מהווה נדבך במלחמה מול התנגדות הקואליציה ,שגורסת שעלויות החקיקה הנ"ל עשויות להגיע לסך של 20 מיליארד ₪ למשק בתיקון דוחות רטרואקטיבי.

 

ההצעה קובעת שני מסלולים חלופיים –

 

מסלול של ניכוי שפירושו הכרת בהוצאות הטיפול בילדים כהוצאה חייבת וניכויו מתוך ההכנסה החייבת כך שרק יתרת הנטו תחויב במס, לעומת מצב שכל ההכנסה החייבת הייתה מחויבת בו.

 

מסלול של זיכוי שפירושו חישוב המס על כל ההכנסה החייבת של ההורה עד לקבלת המס לתשלום. מתוך המס שקיבלנו לתשלום מזכים את ההורה,לפי תחשיב של זיכויים שנקבע כפונקציה מודרגת למס' הילדים, ישירות מתוך המס. במסלול זה אם שלא תגיע לסף המס (דהינו לא מחויבת במס עקב סף הכנסות נמוך) תהנה ממענק לפי דגם של מס הכנסה שלילי או שתעביר את הזיכוי למשכורתו של האב.

 

שני מסלולים אלו יחולו על שני ההורים העובדים במשרה מלאה או כאשר אחד מהם עובד במשרה מלאה והילד במשמורתו הבלבדית, כשמדובר בילדים עד גיל 5 בלבד.

 

ברגע שהצעת חוק שכזו תאושר בקריאה שנייה ושלישית ותהפוך לחוק שריר וקיים, תהיה לכל אם הזכות לדרוש את ההחזרים בגין הוצאות אלו עד שש שנים אחורה.

 

מאחר ומדובר בשלב מאוד ראשוני של הצעת חוק עדיין לא גובשו כל הפרטים הקטנים המתייחסים לסוגי ההוצאות המוכרות.ברור לכולנו שהוצאות הטיפול בילדים בגנים פרטיים,משפחתונים ופעוטונים ומטפלות הן הוצאות לגיטימיות אך מתוך היותו של החוק יקר - לא ברור אם כל ההוצאה תוכר או חלקה ומה דינם של תשלומים לאנשים השומרים על ילדינו ללא תיעוד מתבקש כמו חשבוניות וקבלות (הסבירות להכיר באלו נמוכה). כך שסביר שאם שילמתם לסבתא או לשמרטפית על השמירה על ילדיכם - הוצאה זו לא תוכר.

מה דינן של הצעות חוק אלו? זאת קשה להעריך...שכן שעד לא נגמר כל התהליך -הוא לא נגמר.

 

מה בכל זאת כדאי להקפיד ולעשות - חשוב לאסוף הוכחות תשלום (קבלות, חשבוניות, תשלומים לביטוח לאומי עבור מטפלות) שכן אם יעברו החוק או פס"ד יקבל אישור בעליון, מתי שיעברו, רצוי שלא נצטער על שנים אחורה שהיינו יכולים לדרוש בגינם החזר.

 

איך יבוצע ההחזר לפי הצעת החוק? (כידוע עוד הכול נתון לשינויים)

מי שיבחר במסלול הזיכוי יאלץ רק להוכיח בגין כמה ילדים עד גיל חמש הוא מוציא הוצאות של שמירה ואז יזכה לחמש נקודות זיכוי בגין הילד הראשון, ארבע נקודות זיכוי נוספות בגין הילד השני ושלוש נקודות זיכוי בעד כל ילד נוסף. לא ברור אם ההחזר יבוצע על ידי המעסיק (במקרה של שכיר) ישירות או שההורה יצטרך להגיש דוח בסוף שנה על מנת ליהנות מן הזיכוי.

 

רק כדי לסבר את האוזן שוויה של נקודת זיכוי אחד עומד בשנת 2008 על סך של 2268 ₪ שנתי.

 

מי שיבחר במסלול הניכוי יאסוף את החשבוניות בגין ההוצאות ויזדכה עליהם באמצעות הגשת דוח שנתי.

מדובר כרגע בסכום שאינו עולה על 20,000 ₪ בעד הילד הראשון, 17,300 ₪ בגין הילד השני ו-14,600 ₪ בעד כל אחד מילדים הנוספים.

 

כמובן שמי שירצה להזדכות על שנים אחורה יצטרך לעשות זאת באמצעות הגשת דוחות שנתיים לרשויות גם אם היה שכיר ולא היה מחויב בהגשתם (דוח להחזר מס) ואם היה עצמאי יגיש דוחות תיקון לדוחות שהגיש בעבר.

 

על הדרך, עברה גם קריאה ראשונה שמאריכה את חופשת הלידה מ-14 שבועות ל-16 שבועות. דבר שנועד לצמצם את מספר הנשים שמוותרות על מקום עבודתן לאחר חופשת הלידה ותסייע על השתלבות חלקה יותר בשוק העבודה.

 

אז מה נותר לנו לעשות -להחזיק אצבעות לקריאות הבאות... לאסוף קבלות... ולקוות חזק מאוד.

 

* אין באמור לעיל כדי להוות יעוץ מיסויי ו/או תחליף ליעוץ שכזה וכל העושה בו שימוש, עושה זאת על דעת עצמו בלבד.

 

 

הכותבת, יפעת טל, היא רו"ח במקצועה, בעלת תואר שני במשפטים LL.M , עובדת כסמנכ"לית כספים בחברה ונותנת שרות מקצועי לחברות, עצמאים ושכירים במסגרת פרטית.yifatal.cpa@gmail.com


תגובות הגולשים
+ הוסף תגובה