בדיקת ביוץ ביתית

לכל המונחים »

בדיקת ביוץ ביתית  - שיטה לקביעת מועד הביוץ באמצעות ערכה שנמכרת ללא מרשם בכל בתי המרקחת, ומכילה מקלונים לזיהוי בשתן של הורמון ההצהבה (LH) שגורם לביוץ. השימוש בערכה לזיהוי הביוץ דומה לערכות הביתיות לבדיקת הריון. בהתקרב מועד הביוץ המשוער על הנשים לבדוק כל יום לאחר ההשכמה את השתן בעזרת המקלונים. כאשר מופיע במקלון הקו שמסמן את הפרשת הורמון ההצהבה ניתן להניח שהביוץ יתרחש כעבור כ- 24 שעות (טווח של 16 עד 48 שעות). השימוש בערכות הבדיקה כרוך בעלות לא מבוטלת, במיוחד אם המחזור אינו סדיר ומספר ימי הבדיקה עד לזיהוי הביוץ גדול.