צעד שני וצעד שלישי בהקמת עסק קטן

תהליכים כמו רישום במשרדי מס הכנסה וביטוח לאומי הם חובה בחוק
מאת יפעת טל
|
הדפס
|
שמור

מה לעשות לאחר שהחלטת להקים עסק, ועברת את המשוכה הראשונה בדרך אל האושר - ביקרת במשרדי מע"מ (ראי מאמר קודם בנושא).

 

ובכן, עכשיו ניצלת! שכן שאר הפעולות יכולות להתבצע דרך הדואר ושאר הדיווחים מביתך הפרטי.

קחי אוויר.... נותרה לך חובת רישום רק בשתי רשויות נוספות. קבלי קצת מידע בנושא. אל חשש,  זה לא מסובך!

צילום: פוטו-ראק

מס הכנסה

הרישום למס ההכנסה מתבצע בכתב למשרד השומה באזור בו מתנהל העסק על גבי טופס שמספרו 5329, המכיל פרטים אישיים, פרטים על מהות העיסוק, קיומו של רכב, תאריך פתיחת העסק ועוד.  

 

התשלום למס ההכנסה

המס מחושב לפי שיטה של מדרגות מס. המס חל על הרווחים שמופקים מן העסק. כך שעל רווח נמוך יחולו שיעורי מס נמוכים ועל כל גידול ברווח ייגבה שיעור מס הולך וגדל. מדרגות המס מתעדכנות מדי שנה.

 

מדרגות המס בשנת 2006 ובשנת 2007:

מדרגות המס לשנת 2006

 

מדרגות המס לשנת 2007

עד שכר חודשי (בשקלים) של

שיעור המס

עד שכר חודשי (בשקלים) של

4,280

10%

4,280

7,620

22%

7,620

11,440

29%

11,440

20,420

36%

16,430

35,370

37%

35,370

כל שקל נוסף

49%

כל שקל נוסף


חישוב חבות המס

חבות המס מתבצעת על בסיס שנתי ונערכת בסופה של כל שנת מס. אופן חישוב הרווחים לצורך מס מתבצע ע"י הפחתת ההוצאות המוכרות וניכויים שונים (תשלומים לביטוח לאומי והפסדים משנים קודמות אם היו) מסך ההכנסות.

  

הניכויים וההוצאות המוכרות

הוצאות מוכרות הינן הוצאות שהוצאו לצורך ניהול העסק. חלק של ההוצאות מוכרות במלואן: כמו הוצאות לרכישת חומרי גלם, הוצאות משרדיות, ספרות מקצועית וכד' וחלקן של ההוצאות מוכרות באופן חלקי כמו הוצאות טלפון וכיבוד, הוצאות נסיעה לחו"ל. ישנן גם כאלו שאינן מוכרות כלל כמו הוצאות אירוח, קנסות או רכישת רכוש קבוע.

הוצאות אחרות שמוכרות לצורך הקטנת חבות המס קרויות "ניכויים" והן מתייחסות ל-52% מתשלומי ביטוח לאומי ששולמו, הפקדות לקופות גמל, לקרנות פנסיה ולקרנות השתלמות, הפסדים משנים קודמות. על הרווח יש להחיל את מדרגות המס של אותה שנה, וכך מגיעים לסכום המס ברוטו.

 

מסכום המס ברוטו צריך להפחית זיכויים ממס כדי להגיע ליתרת המס נטו. נקודות הזכות הן סכום קצוב שפקודת מס הכנסה מתירה לנישום להפחית, מהמס בו הוא חייב בשל מצבו האישי. שווי השל נקודת זכות לחודש עומד היום על 178 ₪ בחודש ו-2,136 ₪ בשנה.

 

תשלום המס בפועל

למרות שחישוב המס הוא שנתי, נוהג מס ההכנסה לקחת מן הנישום באופן חודשי מקדמות של מס על מנת שנטל המס לא ייפול עליו בסוף השנה. התשלומים מבוצעים באמצעות פנקס מקדמות שמנפיק משרד מס ההכנסה. התשלום נקבע כ-% מסך ההכנסות של אותו חודש ולא כ-% מן הרווח.

 

בסוף השנה מבצעת שומה כוללת על פי הדוח שהוגש ולפיו קובעים, אם יש להשלים תוספת למקדמות שכבר שולמו, או להחזיר. בכל מקרה, ההפרשים משולמים בתוספת ריבית והצמדה.

 

בדומה למע"מ התשלום מבוצע כל 15 לחודש העוקב, ברשות הדואר או בבנקים. כמן-כן יש צורך לדווח על המקדמות גם אם לא היו הכנסות באותו החודש.

  

אופן חישוב המקדמות לתשלום והיכולת לשנותו

המקדמות לתשלום נקבעות על ידי פקיד מס ההכנסה על סמך דו"חות שהוגשו בשנים קודמות או על סמך תחום העיסוק או הערכת הרווחים הצפויים. ניתן לפנות לפקיד מס ההכנסה בבקשה לשנות את אחוז המקדמות או אפילו לאפסן, אם ידוע שהעסק לא יניב רווחים באותה השנה. אולם אם חלה טעות בהערכתי, אאלץ לשלם בסוף השנה את ההפרשים הנכונים + ריבית והצמדה על הסכומים שלא שולמו.

 

ניהול פנקסים  

כבעלת עסק עצמאית עליך לנהל את ספרי העסק המתעדים את פעילות העסק ולשמרן במשך 7 שנים. במסגרת המסמכים הללו ירשמו כל התקבולים שקיבלת ע"י קבלות מתאימות וכן ישמרו חשבוניות המתייחסות להוצאות העסק.

 

דיווחים שנתיים למס ההכנסה

בסוף שנה יש להגיש דו"ח תוך ארבעה חודשים מיום 31.12 של אותה שנה. בדו"ח ידווחו ההכנסות וההוצאות של אותה שנה.

 

הצורך בניהול ע"י רו"ח או יועץ מס

אין חובה לעצמאי לפנות לניהול ספריו על ידי רו"ח או יועץ מס. אולם עצם הניהול  באמצעות אחד מאלו עשוי לחסוך לך עלויות רבות עקב שליטה בחוקי המס והיכולת לחסוך בו או לדחות אותו. חסכון זה סביר שיעלה על ההוצאה הכרוכה בניהול זה, שכן מדובר בעלויות נמוכות יחסית.

 

כמו כן האחרון מוריד ממך את הצורך לעמוד אל מול הרשויות וחוסך את כאבי הראש הנלווים לניהול הספרים.

חשוב לציין, כי גם ייצוג על ידי רו"ח או יועץ מס אינו מסיה ממך את האחריות לניהול נכון אל מול הרשויות.

 

ביטוח לאומי

המוסד השלישי בו תצטרכי לפגוש הוא המוסד לביטוח לאומי. זהו מוסד שלטוני, שהוקם על פי חוק, על מנת לשמש, מעין גוף ביטוחי לאזרח במקרים בהם נשללת ממנו יכולת הקיום באופן זמני או קבוע. לפיכך הוא מעניק דמי אבטלה למי שפוטר מעבודתו וטרם השתלב במעגל העבודה, דמי לידה לשלושת החודשים שלאחר הלידה לשם גידול הפעוט, דמי נכות למי שנפגעה יכולת השתכרותו עקב נכות, קצבת זקנה, קצבת ילדים ועוד.

 

ברגע שאת מקימה עסק את מחויבת להירשם בביטוח לאומי הסמוך למקום העסק. הרישום מתבצע על גבי טופס בו נמסרים פרטים לגבי העסק והכנסותיו. עם פתיחת התיק בביטוח לאומי תקבלי פנקס מקדמות שאותו תצטרכי לשלם חודש בחודשו כפי שיקבע על ידי ביטוח לאומי. החובה הזו בתשלום דמי הביטוח מקנה גם את הזכויות האמורות לעיל.

 

הגדרת עובד עצמאי בביטוח לאומי

עובד עצמאי הוא מי שנמנה עם אחד מן הבאים: 

  1. מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות
  2. מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% מן השכר הממוצע במשק (בינואר 2006- 3,691 ₪)
  3. מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע בממוצע לפחות, והכנסתו החודשית עולה על 15% מן השכר הממוצע במשק (בינואר 2006- 1107 ₪).

 

גם אם את עובדת פחות שעות עדיין חלה חובת הרישום בביטוח לאומי, סביר שתחויבי בפחות דמי ביטוח לאומי אולם הרישום ודיווח על ההכנסות חובה הן. גם עיסוק כפול כשכירה וכעצמאית מחייבת ביצוע תשלום כפול - הן ע"י המעביד והן על ידך - לגבי הכנסותיך מעסק.

 

אי תשלום עבור אותו החלק, גם אם הוא מתאפשר במקרים מסוימים  - ימנע ממך בעתיד זכאות לגמלאות. 

 

פתיחת תיק בביטוח לאומי

כדי להירשם בביטוח לאומי יש למלא טופס 6101 ולהגישו למחלקת עצמאיים בביטוח לאומי. הטופס מכיל את פרטי העצמאי ואת סוג העסק ומספר שעות הפעילות בו. כמו כן יש לתת הערכה לגבי סכום הכנסות שנתי צפוי (על בסיס הנחה זו יקבעו המקדמות לביטוח לאומי).

 

אי רישום לביטוח לאומי

א.      עבירה על החוק שגוררת אחריה קנסות או הפחת מקצבאות.
ב.      אי תשלום דמי ביטוח לאומי עשויה לגרור אחריה אי תשלום קצבאות שונות המגיעות לכל מי ששילם את הביטוח כחוק, דוגמת קצבאות נכות, קצבאות זקנה וקצבאות ילדים.

 

סכום הביטוח הלאומי

הסכום נקבע כנגזרת של רווחי העסק. אם העסק רק התחיל לפעול ואין מידע לגבי גובה ההכנסות לוקחים את ההערכה הראשונית שניתנה בעת הרישום ובסוף השנה מבצעים התחשבנות ע"ס הדו"ח שמוגש למס ההכנסה.

 

ניתן לבצע במהלך השנה שינויים בהערכת הרווח וכך להגדיל או להקטין את המקדמות אולם על סמך הערכה נכונה יותר שתתקרב למציאות בסוף שנה.

 

דמי הביטוח, בדומה לאחוזי המס במ"ה, עשויים להשתנות משנה לשנה. כרגע הם עומדים ע"ס של 9.82% מסך הרווחים עד ל-60% מן השכר הממוצע (4,430 ₪) ועל היתרה שמעל משלמים 16.23%. דמי הביטוח כוללים גם ביטוח בריאות.

בכל מקרה נקבע סכום מינימאלי של דמי ביטוח לאומי גם אם הרווחנו פחות. רצפת החיוב עומדת על סך של 25% מן השכר הממוצע במשק כ-1845 ₪.

 

התשלומים לביטוח לאומי בלבד (ללא דמי הבריאות) מוכרים לצורך ניכוי המס בגובה של 52% מן התשלום.  

 

התשלומים לביטוח לאומי

כמו ליתר הרשויות יבוצע על גבי פנקסים שישלחו על ידי ביטוח לאומי ב-15 לחודש שאחרי. אי תשלום במועד יגרור אחריו קנסות, חלוטים ומניעת הזכות לגמלאות שונות. עצמאי שסוגר את עסקו אינו זכאי לדמי אבטלה. אולם ניתן לקבל קצבת השלמת הכנסה.

 

ניתן לעשות זאת על ידי פניה לפקיד הביטוח הלאומי בעת פתיחת התיק ולהגיש בקשה מתאימה תוכנית עסקית. רצוי ליזום פנייה זו, במיוחד אם לא צפויים רווחים או רווחים מועטים בתקופה הראשונית.

 

הפרוצדורה היא דיווח חודשי למחלקת הבטחת הכנסה על רווחי העסק. כמו כן יש להמשיך ולפקוד את שירות התעסוקה לצורך מבחן התעסוקה.

 

על יזמות עסקית מהבית במאמר הבא.

תגובות הגולשים
+ הוסף תגובה