צילום רחם

לכל המונחים »

צילום הרחם מבוצע במכון הרנטגן, ללא צורך בהרדמה, על ידי הזרקת נוזל בעד צוואר הרחם. הנוזל, שקרוי גם "חומר ניגוד" מכיל יוד ואינו חדיר לקרני הרנטגן, כך שניתן לראות בעת שיקוף בקרני רנטגן את התמלאות חלל הרחם בנוזל ואת המעבר בעד החצוצרות. בצילום תקין ניתן לאבחן כי הנוזל נשפך מקצות החצוצרות לתוך האגן בסביבת השחלות. הסיכוי לסיבוך כמו זיהום כתוצאה מהצילום נדיר ביותר. לפני צילום הרחם ניתן לקחת שתי טבליות נגד כאבים, מהסוג בו האשה נעזרת בעת המחזור.