אי קולי הינו חיידק שיכול להימצא במזונות שונים שלא עברו חימום או פיסטור, או שלא נשמרו כללי היגיינה בעת הטיפול בהם. הנזק לעובר עקיף.