פקיעת מי שפיר

לכל המונחים »

פקיעת מי שפיר כשיטה לזירוז הלידה - אם צוואר הרחם כבר נמחק, אבל לידה פעילה טרם החלה, אפשר לקדם את הלידה על ידי פקיעת שק מי השפיר (ירידת מים). פעולה זו מתבצעת בחדר הלידה, כשהלידה פעילה ויש כבר פתיחה של 5 ס"מ לפחות. במצב זה יש פחות חשש מזיהום בעקבות הפקיעה. יעילות שיטה זו מוטלת בספק על ידי מחקרים רבים.