פטידין הוא תוצר מקבוצה המורפין, חומר סינטטי נרקוטי הגורם לטשטוש או לנמנום וחומר אנלגטי המפחית כאבים מבלי לגרום לאיבוד ההכרה. החומר ניתן דרך הוריד או דרך השריר. ההשפעה האנגלטית מתחילה כעבור 20 דקות ושיאה כעבור שעה, למשך כשעה או שעתיים. החומר עובר את השיליה ומגיע אל העובר שעלול להיוולד מנומנם או חסר תגובות. האם עלולה לחוש מסוחררת ולא תוכל להיות שותפה פעילה ומלאה בשלהב השני והחשוב של הלידה. יש נשים שגם חשות קושי בהתחברות (Bonding) עם התינוק לאחר הלידה. נשים רבות מדווחות על חוסר אונים עקב העובדה שהן אינן יכולות לשלוט בגוף ובדיבור תחת השפעת הפטידין. תחושת "לא שומעים אותי".