הפגיה – טיפול נמרץ של היילוד והפג - נועדה לספק תנאים אופטימליים להתפתחות תקינה של הפג מחוץ לרחם. הטיפול בפגיה הכרחי לצורך התפתחות נאותה של הפג אך אינו התנאי היחיד. ישנם גורמים נוספים שאינם תלויים בקבלת הטיפול הרפואי וקשורים למצבו הרפואי הכללי של הפג בעת לידתו והיכולת של גופו להשלים את ההתפתחות לאחריה. (מתוך הכתבה של ד"ר מיכאל רוטשטיין)