התחנה לבריאות האם והילד, שבה מבקרים עם הילד מגיל לידה ועד גיל חמש. שם מתקיים מעקב רפואי והתפתחותי – פיזי, רגשי ושכלי. שם ניתנים גם כל החיסונים הכלולים בסל הבריאות. כמו כן תוכלו לקבל הדרכה בנושאים שונים הקשורים לטיפול בתינוקכם.