גז צחוק – ניטרוס אוקסיד (N2O) ניתן בשאיפה ליולדת בתערובת עם חמצן. הגז מביא לשיכוך הכאב בזמן הציר. היולדת יכולה לשלוט בצורך לשאיפה, ולווסת אותה לפי רמת הכאב. הגז אינו משפיע על העובר, שכן הוא מתפנה מהגוף במהירות דרך מערכת הנשימה. ניתן רק בחלק מבתי החולים בארץ.