טאכיקרדיה

לכל המונחים »

טאכיקרדיה הינו דופק מהיר מהרגיל.