חלב אחורי

לכל המונחים »

חלב-אם משנה את הרכבו גם במהלך היום ואפילו במשך אותה ארוחה: בתחילת ההנקה, החלב ה"קדמי" מימי ושקוף יותר, פחות מתוק ומשביע ובעל ערך קלורי נמוך יותר. חלב זה ירווה את צמאונו של התינוק. במידה והתינוק רעב וממשיך לינוק, תוך כמה דקות יחל לזרום החלב ה"אחורי" – עשיר, סמיך, מתוק ומשביע יותר. כך יוכל התינוק לווסת את הארוחה על פי צמאונו או רעבונו.