החיסונים נועדו למנוע את התחלואה הנוצרת ממפגש ראשון בין הילד לבין מחולל המחלה. החיסון מדמה את הווירוס או החיידק ללא יצירת מחלה ממשית.