הריון כימי

לכל המונחים »

הריון כימי הינו הריון שאובחן על פי עלייה בערכי בדיקת ההריון בדם, אך ללא שנצפה שק הריון ברחם.