הפלה טבעית

לכל המונחים »

הפלה טבעית או "הפלה עצמונית" הינה הריון בן עד 20 שבועות שחדל מעצמו להתפתח. הפלה טבעית הינה אחד הסיבוכים השכיחים ביותר בהריון. מעריכים שכמחצית מכלל ההריונות מסתיימים בהפלה מוקדמת מאד, כלומר עוד לפני שארע איחור בווסת. מבין ההריונות שמאובחנים קלינית אחד מכל שמונה יפסיק להתפתח. גם מבין ההריונות בהם נצפה כבר דופק עוברי 2-6% לא ימשיכו להתפתח.