הערכת גדילה תוך רחמית

לכל המונחים »

AGA משקל מתאים לגיל הריון - Appropriate for Gestational Age. מצב בו משקל העובר מתאים לגיל ההריון. LGA משקל גבוה לגיל הריון - Large for Gestational Age. מצב בו העובר גדול יחסית לשבוע ההריון. SGA משקל נמוך לגיל הריו ן- Small for Gestational Age . מצב בו העובר קטן יחסית לשבוע ההריון.