הומאופתיה

לכל המונחים »

הומאופתיה הינה גישה רפואית המכבדת את תבונתו של האורגניזם ומעוררת את כוחות הריפוי הטבעיים שלו לכיוון ריפוי החולי. בהתייחסות לחולה כאדם שלם אשר לכל מרכיבי חייו, גופו ונפשו יש חשיבות בהבנת בעייתו ותלונותיו הנוכחיים. הטיפול נעשה באמצעות בחירת ומתן רמדי יחידה, שמתוך ניסויים קודמים ובאמצעות ניסיונות קליניים (פרובינג), נודעת כיוצרת תמונת סמפטומים דומה לתמונת הסמפטומים שבכוונתה לרפא. התרופה ניתנת במנה המזערית ביותר הנדרשת על מנת להתחיל תהליך של ריפוי. (מתוך האתר של האגודה הישראלית להומאופתיה קלאסית).