בדם חבל הטבור המקשר בין האם לתינוקה קיים מאגר עשיר וייחודי של תאים מרפאים הנקראים תאי גזע (Stem Cells).  דם חבל הטבור עשיר בתאי גזע, תאים הנמצאים בדרך כלל, במח העצם שלנו. תאי גזע אלה אחראים על ייצור כל התאים הבוגרים במערכות הדם והחיסון שבגופנו. תאי הגזע אחראים לבניית התאים הלבנים הלוחמים בזיהומים החודרים לגוף, תאי הדם האדומים הנושאים את החמצן וטסיות הדם המזרזות את הקרישה. בשנים האחרונות התגלה כי תאי הגזע הינם בעלי יכולת התמיינות לתאי לבלב, תאי שריר ותאי עצב. בדם חבל הטבור נמצאים תאי הגזע בשכיחות גבוהה ולכן ניתן בקלות לאספם ולשמרם באמצעות הקפאה עמוקה לצורך עשיית שימוש בהם, במידת הצורך, בשלב מאוחר יותר של החיים. 
השימוש בתאי גזע לצורך טיפולים והשתלות נהוג כבר עתה בתחום רכב של מחלות כגון: סרטן, לוקמיה, אנמיה חרמשית, מספר סוגי אנמיה נוספים ו-SCIDS. השימוש בתאי גזע מדם חבל הטבור הוכיח, כי יעילותם לא נופלת ואף עולה על שימוש במח העצם, במיוחד אצל תינוקות, ילדים ונוער. בדרך כלל, תאי גזע תואמים הינם קשים להשגה. לעומת זאת, תאים הנלקחים מתינוק שזה עתה נולד מבטיחים לו/לה את ההתאמה המושלמת של התאים לכל אורך תקופת חייו/ה.
בנוסף על כך נמצאים תאים אלה בטווח התאמה ביחס של עד 1 ל-2 לאם או לאב, ובהתאמה של עד 1 ל-4  לבן משפחה אחר בייחוס קרבה של אח או אחות.