מה קורה אם הילד נפגע בתאונה בביה"ס או מחוצה לו ?

מה מכסה ביטוח התלמידים שרוכשות הרשויות המקומיות
|
הדפס
|
שמור

 

במערכת החינוך נפגעים בתאונות מדי שנה ילדים רבים. האחריות הישירה על תנאי הבטיחות בבתי הספר חלה על הרשויות המקומיות או על בעלי מוסדות החינוך, כמו על משרד החינוך. כדי להגן חלקית על זכויות התלמידים לפיצויים במקרה של פציעה בתאונה, רוכשות רשויות מקומיות רבות "פוליסה ביטוח תאונות אישיות לתלמידים" עם כיסוי רחב.

את דמי הביטוח משלמים ההורים בתחילת כל שנה לאותן רשויות או למשרד החינוך  כחלק מדמי הרישום למוסדות החינוך.

 

הביטוח כולל גם ילדים בגני ילדים, בפעוטונים, במעונות יום המופעלים ע"י ארגונים מרכזיים או רשויות מקומיות והוא מכסה את התלמידים בפני "פגיעות גוף" בכל שעות היממה, גם מחוץ לכותלי בית הספר ובכל ימות השנה, כולל חופשות. הביטוח מכסה גם "הורה" הנוטל חלק, ללא קבלת שכר, בפעילות רשמית של המוסד החינוכי.

 

הביטוח אינו מכסה תאונות דרכים, פעולות צבאיות, מלחמה ופעולות טרור, רשלנות רפואית, תאונות עבודה, מחלות שאינן נובעות מתאונות המכוסות בפוליסה זו וכיוב' . מצד שני, הביטוח כולל פיצוי גם בגין "מקרי מוות" ו"פעולות חילוץ".

חובה להוכיח את "האירוע" וכן "הנזק" שנגרם התאונה. עם זאת, תשלום הפיצויים אינו מותנה בהוכחת "מעשה הרשלנות" של ביה"ס או של גורם אחר.

 

ניתן לתבוע פיצוי גם עבור "נכות זמנית – היעדרות מהלימודים", "מיכשור רפואי מיוחד", "הוצאות רפואיות", כשאינן מכוסות בסל הבריאות (בביה"ח או בקופ"ח). הפיצוי שניתן במסגרת הביטוח אינו גבוה. המקסימום ב"נכות קבועה" של 100% מגיע לכ-365,000 ₪. במקרה של "נכות זמנית", כאשר התלמיד נעדר מבית הספר, מגיע הפיצוי לכ-90  ₪ ליום.

 

כדאי לברר כבר בתחילת שנת הלימודים, האם לבית הספר יש "פוליסה ביטוח תאונות אישיות לתלמידים" הנ"ל או שהרשות המקומית/ביה"ס רכשו "פוליסת ביטוח אחריות" בלבד. במקרה של "פוליסת ביטוח אחריות" תצטרכו להוכיח את אחריותו של ביה"ס לפגיעה, בין במו"מ עם חברת הביטוח ובין בביהמ"ש. סכום הפיצויים בתביעה כזו אינו קבוע מראש. בכל מקרה "ביטוח אחריות" אינו חל על תאונות העלולות לקרות לתלמיד- הנפגע  מחוץ למסגרת ביה"ס.

 

"תקופת ההתיישנות" של תביעה על פי פוליסת ביטוח התלמידים, ארוכה מאוד מכיוון שמדובר בקטינים, ומגיעה עד לגיל 21, במקום תקופת ההתיישנות המקובלת של 3 שנים, כשמדובר במבוגרים. יש לזכור, עם זאת, כי הוכחת האירוע והנזק לאחר שנים רבות  הינה קשה לעיתים, ולכן מומלץ להיערך לתביעה בסמוך לאחר מקרה התאונה.

צילום: מאיה אהרוני

לבקש אישורים


טבעי שבסמוך לתאונה ההורים עסוקים בטיפול בילד/ה הנפגעים. אבל מומלץ לא לשכוח לקבל אישורים ממורים, מגננות, מרופאים על הפגיעה ועל תקופת ההיעדרות מבית הספר.

 

כאשר מדובר ב"פגיעה קלה", הורה יכול להסתדר בכוחות עצמו, ובית הספר יכול לסייע באספקת הטפסים ובתדרוך בהגשת התביעה. כשמדובר ב"נכות", מומלץ לפנות לקבל חוות דעת מקצועית, ובפרט שהפוליסה כוללת גם הסתייגויות וגם הרחבות לתנאים הכלליים.

 

תביעה על פי "פוליסת תאונות אישיות לתלמיד" , איננה גורעת מזכותו של הנפגע לתבוע את הגורם המזיק ב"תביעת נזיקין" רגילה, כל עוד יש לה סיכוי משפטי. כדאי ליצור קשר עם מומחים רפואיים ועורך דין בעל ידע משפטי וניסיון מעשי בתחום "תאונות תלמידים", כדי לקבל ייעוץ מקצועי על הדרך הנכונה לטיפול בתביעת הנפגע, לשם  השגת הפיצויים המרביים ומיצוי הזכויות להם זכאי הנפגע עקב פציעתו בתאונה .

 

 

מה עושים במקרה של תאונה?


  • קבלו אישור מבית הספר על אירוע התאונה ותקופת היעדרותו של הילד מביה"ס - ע"ג הטפסים המצויים בביה"ס.
  • רצוי לצלם את המקום שבו אירעה התאונה, מכמה כיוונים.
  • אם התאונה אירעה מחוץ לתחומי ביה"ס, אתרו עדים לאירוע, וככל שהמקרה נחקר ע"י המשטרה או רשות / גוף כלשהו – בקשו עותק של דו"ח החקירה ותוצאותיה.
  • שמרו את כל המסמכים הרפואיים הנוגעים לטיפולים בנפגע.
  • שמרו את הקבלות על ההוצאות הנובעות מהפגיעה.
  • כהורי הנפגע שמרו את כל תלושי השכר ממקום עבודתכם, וכן אישורים על היעדרותכם, אם נעדרתם לצורך הטיפול בילד.
  • פנו לקופת החולים של הילד להמשך טיפול.

 

גם אם התאונה ארעה מחוץ לתחומי בית הספר שברוב המקרים זכאי הנפגע לתגמולי "ביטוח תלמידים". יש לזכור, כי פגיעה ב"תאונת דרכים" איננה נכללת ברוב המקרים במסגרת "ביטוח תלמידים", והפיצויים מוסדרים בחוק נפרד – חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (הפלת"ד). גם מחלות שאינן נגרמות בתאונות  וכן פגיעה בשל רשלנות רפואית, כמו גם אירועי טרור ומלחמה –אינם מכוסים בפוליסה זו.

 

בין שהתאונה אירעה במתחם ביה"ס  ובין מחוצה לו – לעיתים רבות  יש לנפגע זכויות לקבל פיצויים מגורם הנזק, בנוסף על זכותו לתגמולי ביטוח בפוליסת תלמידים.

 

בדקו האם רכשתם באופן פרטי  פוליסת ביטוח המכסה את הפגיעה.

 

בדקו בטרם תעשו:

 

  • אל תמסרו פרטים אודות התאונה, לפני שביררתם במדויק מי המבקש, והאם חלה עליכם חובה בחוק למסור לו מידע.
  • אל תגישו תביעה או מכתב דרישה לגורם המזיק – הנתבע, אלא לאחר שבדקתם את זכויותיכם.

 

 

מידע זה הוא בגדר מידע כללי , ואיננו יעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.

תגובות הגולשים
+ הוסף תגובה