עמדת ארגון 'בטרם' בנושא אורך החיים של מושב בטיחות

התבלות של מושב בטיחות והמלצות לרכישה ולשימוש

 

נושא אורך החיים של מושב בטיחות הוא נושא שנוי במחלוקת ואיננו חד-משמעי. ההשלכות עבור הצרכן משתנות בהתאם למצבים השונים כמתואר דלהלן: יש לעשות הבחנה בין מושב בטיחות חדש שנרכש זה עתה לבין מושב בטיחות שהיה בשימוש מס' שנים.

 

 

מושב בטיחות חדש:


 

 •  מושבי בטיחות חדשים שלא נעשה בהם שימוש ואוחסנו כראוי, אמורים להיות תקינים לזמן ארוך יותר, בהתאם לאישור היצרן.
 • התקנים לפיהם נבדקים מושבי הבטיחות מתחדשים ומתעדכנים תדיר. בארה"ב, למשל, שודרגו התקנים בשנים 1996, 1999, 2002 ו-2003. כלומר, מושב בטיחות שיוצר בתאריך מאוחר עומד בתקנים משופרים.
 • יצרני מושבי הבטיחות משפרים את בטיחות ונוחות השימוש במושבי הבטיחות שלהם, מעבר לנדרש בתקן. כך, שמושב בטיחות שיוצר בתאריך מאוחר יותר, סביר להניח כי הוא משופר.

 

 

 

שימוש במושב בטיחות לאחר מס' שנים:


 

 • מוסכם כי מושב בטיחות מיד שנייה עלול להוות סכנה אם לא יודעים את ההיסטוריה שלו, אם חסרים חלקים ואם חסרות הוראות ההתקנה. 
 • יצרנים שונים טוענים כי מושב הבטיחות אינו מומלץ לשימוש של יותר מ-5-8 שנים זאת מכיוון שהחומרים ממנו הוא עשוי עלולים להתבלות במהלך שנות השימוש. אחרים טוענים כי בעיה זו של בלאי הפלסטיק איננה בעיה אמיתית.
 • מומלץ להישמע להוראות היצרן ולהשתמש במושב הבטיחות לפי מס' השנים המומלץ על-ידיו.
 • התקנים לפיהם נבדקים מושבי הבטיחות מתחדשים ומתעדכנים תדיר, כמצוין לעיל.
 • יצרני מושבי הבטיחות משפרים את בטיחות ונוחות השימוש במושבי הבטיחות שלהם, מעבר לנדרש בתקן, כמצוין לעיל.
 • אדם המעוניין להשתמש במושב הבטיחות שלו זמן ארוך יותר מהמצוין על-ידי היצרן, למרות שהדבר איננו מומלץ, צריך לבדוק כי המושב שלם, לא חסרים בו חלקים, קיימות הוראות ההתקנה וכן שהוא לא עבר תאונה.

צילום: מאיה אהרוני

המלצות לצרכן בעת רכישת מושב בטיחות חדש:


 • מומלץ לרכוש מושב בטיחות שתאריך הייצור שלו כמה שיותר מאוחר, מהסיבות המוזכרות לעיל.
 • מומלץ שהצרכן יבדוק את תאריך ייצור מושב הבטיחות ואת תאריך ה"תפוגה", אם מופיע.
 • אם החליט הצרכן לרכוש מושב בטיחות שתאריך הייצור שלו ישן, עליו להיות מודע לנאמר לעיל.
 • אם מופיע תאריך "תפוגה" על מושב הבטיחות, מומלץ שהצרכן ידרוש מהיבואן/מהמשווק התחייבות של היצרן כי הוא מאשר את השימוש במושב הבטיחות מעבר לתאריך המצוין על מושב הבטיחות. כמו-כן, היבואן/המשווק מתחייב לספק חלקים חלופיים עד לתום התקופה שהוא מאריך את השימוש במושב במידה ונתגלה בו פגם (recall).

 

 

9 בפברואר 2006, סימוכין: 170/06

תגובות הגולשים
+ הוסף תגובה