האחריות של הורים כלפי ילדיהם

על ההבדל בין אחריות פלילית לאחריות אזרחית של הורים לילדים
|
הדפס
|
שמור

 

אחריותם של הורים כלפי ילדיהם איננה פחותה מאחריותו של כל אדם אחר כלפיהם. אדרבה זוהי דווקא "אחריות מוגברת" כאפוטרופסים הטבעיים של ילדיהם.

 

ואולם, יש להבחין בין "אחריות פלילית" – דהיינו ביצוע עבירות כנגד הקטין, פגיעה בגופו ו/או בנפשו, שבהם חלות הוראות "עונשיות" כלפי גורם הנזק, לבין "אחריות אזרחית" – כגון הפיצוי הכספי המגיע בגין המעשה, הגורם נזק לגופו ו/או רכושו של הקטין.

 

קיים חוק הקרוי חוק הכשרות והאפוטרופסות. בסעיף 15 נאמר "קנה מידה לחובת ההורים – באפוטרופסותם לקטין חייבים ההורים לנהוג לטובת הקטין כדרך שהורים מסורים היו נוהגים בנסיבות העניין".

 

בסעיף 22 לחוק נקבע "ההורים לא ישאו באחריות לנזק שגרמו לקטין תוך מילוי תפקידי אפוטרופסותם, אלא אם פעלו שלא בתום לב או לא נתכוונו לטובת הקטין, והם לא ישאו באחריות לנזק שגרמו לרכושו של הקטין תוך מילוי תפקידי אפוטרופסותם, אם פעלו בתום-לב ונתכוונו לטובת הקטין".

 

כאשר הובאו בפני ביהמ"ש מקרים של פגיעת קטינים שבהם היתה מעורבת גם התרשלות של הורים נקבע בפסקי דין : – "יש לצפות מהורים כאנשים מבוגרים סבירים המכירים את הסיכון שבמכונה כי ישגיחו על ילדיהם בשבע עיניים, וידאגו למנוע סכנות אפשריות מראש" . דהיינו כאשר ישנה סכנה מוחשית לילדיהם, מצווים ההורים לנקוט בפעילות למניעתן והגנת הקטין. (ביהמ"ש המחוזי בירושלים בתיק אזרחי 984/95 עומרי נ' " הפח"). במקרה זה הטילו על ההורים מחצית מהאחריות לגרימת הנזק לקטין ע"י מכונה של צד ג'.

צילום: Kakisky

חובת ההשגחה של כל הורה על ילדיו הקטינים – חובה זו משמעותה פיקוח על הקטין כדי למנוע פגיעה בו ופגיעתו באחר . כך נקבע – ביהמ"ש העליון בע"א 4597/91 קיבוץ אפיקים נ' חי כהן – שם הטילו אחריות אזרחית ( דהיינו -השתתפות בפיצויים ) על דודיו של הילד שלא שמרו עליו כיאות.

 

ובמקרה נוסף נקבע בביהמ"ש העליון כי "ביחס להורים העיקרון הוא שהם חייבים בהשגחה על ילדיהם הקטנים שלא יזיקו ולא יינזקו במעשה או במחדל שבאופן סביר ניתן היה לראותו מראש" – ע"א 621/71 אליהו נחום נ' עיריית ראשל"צ.

 

עקרונות אלו שאובים מכללי פקודת הנזיקין, ו"מיחס הקירבה המיוחד" שבין הורה לילדו, היוצרת "חובת זהירות" של ההורה כלפי הילד, שלא ינזק, ובפרט בהתחשב בתכונות המאפיינות ילדים , (ובפרט כשגילם נמוך) ,כגון שובבותו , חוסר זהירות , העדר יכולת לצפות סכנות וכיוב'.

 

אמנון טישלר, משפטן, יועץ לארגון "בטרם", יועץ בפורום בטיחות ילדים בפורטל דולה.

תגובות הגולשים
+ הוסף תגובה