אדמת הינה מחלת ילדים שאינה נחשבת למחלה מסוכנת, אך במהלך ההריון ההדבקה עלולה לפגוע בהתפתחות העובר ולגרום למומים קשים, בייחוד בשליש הראשון של ההריון. רוב הנשים מחוסנות בפני אדמת באופן שגרתי בגיל 12. בתחילת ההריון יש לבצע בדיקה לגילוי נוגדני אדמת אצל האשה יחד עם כל בדיקות דם השגרתיות בתחילת ההריון.