תזמון צירים

לכל המונחים »

בתזמון צירים חשוב לשים לב לארבעה דברים: סדירות, תדירות, אורך הצירים ועוצמתם. התחילי לתזמן את הציר כשהוא מתחיל ורשמי לך או זכרי את משך הציר. תחילת הציר הבא היא גם נקודת הזמן שבין הציר הראשון לשני. כלומר, תדירות הצירים נמדדת מתחילתו של ציר אחד ועד לתחילתו של הציר הבא אחריו. אין למדוד את תדירות הצירים ע"י בדיקת סוף הציר ועד תחילת הציר הבא. רשמי לעצמך את תכיפותם ומשכם של הצירים, כיוון שזאת אחת השאלות הראשונות שתישאלי על ידי הדולה או על ידי המיילדת בקבלה של חדר מיון יולדות.