צניחת חבל הטבור

לכל המונחים »

שמט (צניחה) של חבל הטבור הוא ארוע חירום מיילדותי נדיר. במצב רגיל ותקין העובר במועד במצג ראש ומבוסס באגן ולכן חוסם את הדרך בפני חבל הטבור. ישנם מצבים אשר עלולים לאפשר מרווח ומעבר של החבל לפני העובר בעת ירידת מים כגון מצג שאינו מצג ראש, עובר שאינו מבוסס היטב באגן, עובר קטן מאוד (פגות), ריבוי מי שפיר ועוד. ארוע אשר נפוץ יותר בלידות חוזרות.