הצירים הינם התכווצויות סדירות ומחזוריות של שריר הרחם והם מתרחשים לכל אורך הלידה. בשלב הראשון של הלידה, הצירים גורמים לצוואר הרחם להיפתח ולהימחק בהדרגתיות עד לפתיחה מלאה. בשלב השני של הלידה הם עוזרים לך להוריד את התינוק אל תוך תעלת הלידה ועד שהוא יוצא מגופך, ובשלב השלישי של הלידה הם מסייעים בהולדת (יציאת) השיליה.