סקירת מערכות מורחבת מאוחרת

לכל המונחים »

סקירת מערכות מורחבת מאוחרת, בדיקה דומה לסקירה המוקדמת עם אפשרות בחינה יותר מדויקת של מומים זעירים בעובר ואיתור מומים התפתחותיים,בעיקר במח, כליות ולב אשר לא ניתן היה לראותם בסקירת המערכות המוקדמת. הבדיקה משלימה למעשה את הסקירה המוקדמת. הבדיקה הנעשית בחלק מהמרכזים כוללת גם בדיקת דופלר צבע וצילום בתלת מימד של העובר. הבדיקה המורחבת המלאה נעשית באופן פרטי. גרסה "מקוצרת" של הבדיקה מתבצעת במכונים של קופות החולים. מומלץ לבצע את הבדיקה בין שבוע 22 - 24.