מענק לידה

לכל המונחים »

מענק הלידה הינו תשלום שהמוסד לביטוח לאומי משלם ליולדת לחשבון הבנק שלה, בהתאם למספר הילדים שנולדו באותה לידה. בלידה ראשונה יש להקפיד ולמסור לפקיד בית חולים את פרטי חשבון הבנק.