מענק אישפוז

לכל המונחים »

מענק האישפוז הינו תשלום שהמוסד לביטוח לאומי משלם לבית החולים או למוסד הרפואי שהיולדת אושפזה בו תמורת הוצאות האשפוז. במקרה של לידת בית, מענק זה אינו משולם.