מוניטור פנימי לעובר

לכל המונחים »

מוניטור פנימי לעובר (Scalp Electrode) הוא אלקטרודה המוצמדת לראש העובר ומשמשת לניטור העובר שלא דרך דופן הבטן אלא ישירות ממנו. השימוש במוניטור זה הינו לאחר פקיעת קרומים (=ירידת מים). הסיבות להצמדת האלקטרודה הינן או בשל קשיים טכניים (לא שכיח) למשל אצל נשים שמנות מאוד או כאשר יש בשל סיבה אחרת קושי טכני לנטר את העובר. סיבה נוספת, עיקרית, היא כאשר יש ניטור לא תקין לגמרי של העובר, שלא עונה על כל הפרמטרים המוכיחים שהכל בסדר. הנימוק הוא שמוניטור פנימי מראה בצורה יותר מהימנה את אחד הפרמטרים שנקרא שונות (=וריאביליות) ונחשב חשוב מאוד להערכת חיוניות העובר.