לחץ דם בהריון

לכל המונחים »

ההריון כרוך בשינויים פיזיולוגיים רבים המשפיעים על היכולת הגופנית, ותובעים מאמץ מוגבר מהלב. לכן במהלך ההריון ימדדו לך לחץ דם באופן סדיר, כדי לאבחן מצב של יתר לחץ דם או עליה בלחץ הדם כתוצאה מההריון. חלק מהנשים ההרות מגיבות עם יתר לחץ דם המתחיל להופיע משבוע ה- 20 להריון. בין הנשים עם יתר לחץ דם לפעמים מתפתחת רעלת הריון.

מקור: אתר משרד הבריאות