התקופה הניאונטלית

לכל המונחים »

משך הזמן מהלידה ועד 28 יום