הערכת משקל לידה

לכל המונחים »

הערכת משקל לידה LBW - משקל לידה נמוך - Low Birth weight. יילוד אשר שוקל פחות מ-2,500 גרם ויותר מ-1,500 גרם. WLBW - משקל לידה נמוך מאוד - Very Low Birth Weight. יילוד אשר שוקל פחות מ-1,500 גרום יותר מ-1,000 גרם. ELBW - משקל לידה נמוך באופן קיצוני - Extremely Low Birth Weight. יילוד אשר שוקל פחות מ-1,000 גרום. Micropreemie - פגים במשקל לידה נמוך מ-750 גרם.