העמסת סוכר 50 גרם

לכל המונחים »

העמסת סוכר 50 גרם (GCT), בדיקה לאיתור סוכרת הריונית (ללא צום). הבדיקה מתבצעת במעבדה של קופ"ח בין שבוע 24 - 28. חלק מהרופאים ממליצים לבצע את הבדיקה סביב שבוע 28 מכיוון שלעיתים מתגלה הסוכרת רק מאוחר יחסית בהריון. אם תוצאת ה-GCT גבוהה מ-140 מ"ג% יש לבצע העמסת סוכר 100 גרם מלאה בצום (עם הפניית רופא).