דמי לידה הינו תשלום שהמוסד לביטוח לאומי משלם לאשה עובדת שיצאה לחופשת לידה. דמי לידה באים לפצות את היולדת על אבדן שכרה או הכנסתה בפרק הזמן שהיא אינה עובדת לרגל ההריון והלידה.