בית יולדות

לכל המונחים »

בית יולדות  - בחלק גדול מבתי החולים בארץ שוכן בית יולדות שכולל את חדרי הלידה, מחלקת יולדות, תינוקיה, פגיה ועוד יחידות. מומלץ לסייר בבית היולדות טרם בחירתכם במקום הלידה המתאים. לפני הסיור כדאי להכיר את הנהלים והתנאים של כל אחד מבתי היולדות בארץ. תבקרו במדור השוואת בתי יולדות כדי לקבל רושם ראשוני ולהכיר את בתי היולדות ואת תנאיהם. הדפיסו שאלון סיור בתי יולדות שיעזור לכם למקד את השאלות בעת הסיור.